Humanläkemedel
SPC PL
Veterinära läkemedel
SPC PL
Växtbaserade läkemedel
SPC PL
Läkemedlets namn
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Läkemedlets namn

Försäljningstillståndets nummer

ATC-kod Klassificering


Bipacksedlar för humanläkemedel (Package Leaflets, PL)

Bipacksedeln (PL) är ett för användaren avsett informationsblad om läkemedlet och dess rätta användning. Publicerade bipacksedlar inkluderar anvisningar på både svenska och finska.

Du kan söka efter bipacksedlar i alfabetisk ordning, enligt läkemedelspreparatets namn, försäljningstillståndets nummer eller ATC-kod.

Bipacksedlar för läkemedel som omfattas av EU:s centrala förfarande för försäljningstillstånd publiceras av Europeiska Läkemedelsverket (European Medicines Agency, EMA). I Fimeas webbtjänst finns länkar till de läkemedelshandlingar (EPAR PI) som finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats. Läkemedel som omfattas av det centraliserade förfarandet kan sökas i Fimeas webbtjänst i alfabetisk ordning, på läkemedlets namn eller på basis av ATC-koden.

Det material som publiceras är inte nödvändigtvis fullständigt eller uppdaterat, vilket beror på den tekniska kvaliteten hos de filer som har levererats till Säkerhets- och utvecklingcentret för läkemedelsområdet Fimea eller tidigare till Läkemedelsverket och leveransfördröjningar. På grund av detta kan Fimea inte garantera att dokumentet som finns på nätet fullständigt motsvarar den produktresumé och bipacksedel som officiellt har godkänts i samband med beslutet om försäljningstillstånd. Endast produktresuméer och bipacksedlar i pappersformat i enlighet med beslut om försäljningstillståndet är giltiga.


Sök på läkemedlets namn: fostimon


Bipacksedlar 1 - 3 av 3
Produkt-
resumé
Status för
förskrivning
Läkemedlets namn

SPC

Resepti

Fostimon 225 IU-ml, 300 IU-ml injektiokuiva-aine liuosta varten PL

SPC

Resepti

Fostimon 75 IU-ml, 150 IU-ml injektiokuiva-aine liuosta varten PL

SPC

Resepti

Fostimon Set 75 IU-ml, 150 IU-ml injektiokuiva-aine liuosta varten PL 2021-08-25