Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 80
Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Fenylefrin Aguettant 100 mikrog/ml injektio-/infuusioneste, liuos SPC 2020-01-15

PL

Resepti

Fenylefrin Aguettant 50 mikrog-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-09-29

PL

Resepti

Fenylefrin Sintetica 0.08 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-10-23

PL

Resepti

Fenylefrin Sintetica 8.2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-10-23

PL

Resepti

Fenylefrin Unimedic 0.05 mg-ml, 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-03-31

PL

Resepti

Fenylefrin Unimedic 10 mg -ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-11-05

PL

Resepti

Flecainide Orion 100 mg, 200 mg depotkapseli, kova SPC 2020-09-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Giapreza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Hypotron 2.5 mg tabletti SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Hypotron 5 mg tabletti SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Imdur 60 mg depottabletti SPC 2017-06-19

PL

Resepti

Isangina 20 mg tabletti SPC 2017-10-02

PL

Resepti

Isangina 25, 50 mg depotkapseli SPC 2017-10-02

PL

Resepti

Ismox 10, 20 mg tabletti SPC 2018-12-19

PL

Resepti

Ismox Depot 40 mg depottabletti SPC 2018-12-19

PL

Resepti

Isoprenaline Macure 0.2 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2020-08-12.docx

PL

Resepti

Isosorbide mononitrate Vitabalans (ent. Isosor) 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2010-08-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ivabradine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ivabradine Anpharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ivabradine Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Jext 150 mikrog, 300 mikrog injektioneste, liuos, esitäytetty kynä SPC 2021-03-23

PL

Resepti

Levosimendan Altan 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-04-06

PL

Resepti

Lidocard 20 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2019-01-31 (ent. Lidocaine Orion)

PL

Resepti

Milnocor 1 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2021-02-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Multaq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Namuscla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nitro 5 mg-24 h, 10 mg-24 h depotlaastari SPC 2013-02-20

PL

Resepti

Nitroglycerin Orion 0,5 mg resoribletti SPC 2018-09-19

PL

Resepti

Nitrosid 1 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2017-01-20

PL

Resepti

Nitrosid 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-07-29

Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >