Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 60
Edelliset 30    |  1  2   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Anaestamine 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2014-11-25.doc

PL

Resepti

Ancesol 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2014-11-17.doc

PL

Resepti

Animec vet 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-09-14

PL

Resepti/itsehoito

Anthelmin vet 175 mg - 504 mg - 525 mg tabletti SPC 2018-02-12

PL

Resepti/itsehoito

Anthelmin vet 230 mg - 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-12-12 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Anthelmin vet 50 mg - 144 mg - 150 mg tabletti SPC 2016-05-18

PL

Resepti

Antirobe vet 25 mg, 75 mg, 150 mg ja 300 mg kapseli SPC 2018-11-22

PL

Resepti

Antisedan vet 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2015-06-01

PL

Resepti

Apelka Vet 5 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-01-15.docx

PL

Resepti

Apivar vet 500 mg lääkenauha mehiläispesään SPC 2019-07-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Apoquel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aquaflor vet 500 mg-g esisekoite lääkerehua varten SPC 2016-10-21.doc

PL

Resepti

AquaVac Relera vet. konsentraatti kastosuspensiota varten ja injektioneste, suspensio SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Arixil vet 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-02.docx

PL

Resepti

Arixil vet 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-02.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Arti-Cell Forte - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Atipam vet 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2013-02-25

PL

Resepti

Atopica vet. 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg kapseli, pehmeä SPC 2018-08-02

PL

Resepti

Atopica vet. 100 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-08-02

PL

Resepti

Attane vet 1000 mg-g inhalaatiohöyry, neste SPC 2019-08-14

PL

Resepti

Aurizon korvatipat, suspensio SPC 2006-05-29

PL

Resepti

Aurofac vet 100 mg-g esisekoite lääkerehua varten SPC 2014-12-30

PL

Resepti

AviPro AE (ent. Tad AE vac) konsentraatti oraalisuspensiota varten SPC 2016-07-15

PL

Resepti

AviPro Gumboro vac SPC 2014-03-12

PL

Resepti

AviPro MD RISPENS RL(ent.TAD Marek vac forte) injektiokonsentraatti ja liuotin, suspensiota varten SPC 2012-04-03

PL

Resepti

AviPro THYMOVAC kuiva-aine, kylmäkuivattu, juomaveteen sekoitettavaksi SPC 2013-08-13

PL

Resepti

Axilur vet 18,75 pros. oraalipasta SPC 2009-01-22

PL

Itsehoito

Axilur vet 22 pros. rakeet SPC 2016-03-10

PL

Itsehoito

Axilur vet 250 mg tabletti SPC 2018-09-28

PL

Itsehoito

Axilur vet 500 mg tabletti SPC 2016-01-05

Edelliset 30    |  1  2