Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 60 kokonaismäärästä 79
Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Itsehoito

Cazitel Plus tabletti koiralle PL 2020-10-08

SPC

Itsehoito

Cazitel tabletit suurille koirille PL 2017-08-27

SPC

Resepti

Cefabactin vet 1000 mg tabletti PL 2019-02-06

SPC

Resepti

Cefabactin vet 250 mg tabletti PL 2019-02-06

SPC

Resepti

Cefabactin vet 50 mg tabletti PL 2019-02-06

SPC

Resepti

Cefabactin vet 500 mg tabletti PL 2019-02-06

SPC

Resepti

Cefaseptin 75 mg, 300 mg, 750 mg tabletti PL 2016-05-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cepedex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Cepesedan vet 10 mg/ml injektioneste PL 2014-09-04

SPC

Resepti

Cepetor vet 1 mg/ml injektioneste, liuos PL 2014-11-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cerenia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Cevac Mass L kuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota varten PL 2017-11-20.doc Uusi

SPC

Resepti

Cevac MD Rispens injektiokonsentraatti ja liuotin, suspensiota varten PL 2020-07-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Chanhold - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Chanox vet 50 mg-ml oraalisuspensio PL 2018-04-24

SPC

Resepti

Chorulon vet 1500 IU ja 5000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2019-10-10

SPC

Resepti

CIDR 1,38 g depotlääkevalmiste, emättimeen PL 2019-07-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cimalgex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Circovac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Clavaseptin 40 mg-10 mg, 50 mg-12.5 mg, 200 mg-50 mg, 400 mg-100 mg tabletti PL 2016-04-07

SPC

Resepti

Clavubactin 250 mg-62,5 mg tabletti PL 2019-01-17

SPC

Resepti

Clavubactin 50 mg-12,5 mg tabletti PL 2019-01-17

SPC

Resepti

Clavubactin 500 mg-125 mg tabletti PL 2019-01-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clevor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Clinacin 300 mg tabletti PL 2019-03-17

SPC

Resepti

Clinacin 75 mg, 150 mg tabletti PL 2019-03-17

SPC

Resepti

Clindabactin 220 mg purutabletti PL 2020-06-16.docx

SPC

Resepti

Clindabactin 440 mg purutabletti PL 2020-06-16.docx

SPC

Resepti

Clindabactin 55 mg purutabletti PL 2020-06-16.docx

SPC

Resepti

Clindabuc vet 75 mg, 200 mg tabletti PL 2017-04-13

Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >