Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 41 kokonaismäärästä 41
Edelliset 30    |  1  2   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Bovilis RSP live vet nenäsumute, kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, suspensiota varten PL 2019-07-04.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bravecto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bravecto Plus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Broadline - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
BTVPUR - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Bupaq Multidose vet 0,3 mg-ml injektioneste, liuos PL 2016-06-24

SPC

Resepti

Buprefelican vet 0,3 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-06-20

SPC

Resepti

Buscopan compositum vet. injektioneste, liuos PL 2019-09-12

SPC

Resepti

Busol vet 0,004 mg-ml injektioneste, liuos PL 2018-07-18

SPC

Resepti

Butordol 10 mg/ml injektioneste PL 2017-04-18

SPC

Resepti

Butox vet 7,5 mg-ml kertavalelususpensio PL 2015-01-29

Edelliset 30    |  1  2