Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Rohdosvalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Rohdosvalmisteen nimi

MyyntilupanumeroKasvirohdosvalmisteiden ja perinteisten kasvirohdosvalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste on kasvirohdosvalmisteen ja perinteisen kasvirohdosvalmisteen käyttäjälle tarkoitettu tiedote kasvirohdosvalmisteesta ja perinteisestä kasvirohdosvalmisteesta ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa kasvirohdosvalmisteen ja perinteisen kasvirohdosvalmisteen nimen ja myyntilupanumeron perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 1 - 1 kokonaismäärästä 1
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Itsehoito

Crataegus tipat, liuos PL 2016-07-11