Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 97
Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2012-03-13

PL

Resepti

Kefexin 100 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2018-05-14

PL

Resepti

Kefexin 250, 500, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-14

PL

Resepti

Kefexin 50 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2018-05-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kengrexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kentera (ent. Oxybutynin Nicobrand) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Keppra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Kerlon 10 mg, 20 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2018-07-04

PL

Resepti/itsehoito

Kestine 10 mg tabletti SPC 2019-04-29

PL

Resepti

Kestine 20 mg tabletti SPC 2019-04-29

PL

Resepti/itsehoito

Kestine Lyo 10 mg tabletti SPC 2019-04-29

PL

Resepti/itsehoito

Kestine Lyo 20 mg tabletti SPC 2019-04-29

PL

Resepti/itsehoito

Kestox 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-13

PL

Resepti/itsehoito

Kestox 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-13

PL

Resepti

Ketalar 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-04-20

PL

Resepti

Ketamin Abcur 10 mg-ml, 50 mg- ml injektioneste, liuos SPC 2019-11-01.doc

PL

Resepti

Ketanest-S 5mg-ml, 25 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-05-25.doc

PL

Resepti

Ketesse 25 mg oraaliliuos annospussi SPC 2020-03-24.doc

PL

Resepti

Ketesse 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-15

PL

Resepti

Ketesse 50 mg-2 ml injektio -infuusioneste, liuos SPC 2018-04-20

PL

Resepti

Ketipinor 25, 100, 200, 300 mg tabletti SPC 2018-07-12

PL

Resepti

Ketipinor 50, 150, 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2019-07-29

PL

Itsehoito

Keto 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-24

PL

Resepti

Keto 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-24

PL

Itsehoito

Ketoconazol ratiopharm 20 mg-ml shampoo SPC 2014-11-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ketoconazole HRA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ketokonazol Oriola-KD (ent. Ketokonazol Alternova) 20 mg-ml shampoo SPC 2017-03-30

PL

Resepti

Ketomex 200 mg depottabletti SPC 2010-12-14

PL

Itsehoito

Ketorin 25 mg tabletti SPC 2019-08-19

PL

Resepti

Ketorolac S.A.L.F. 30 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-09-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >