Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 82 kokonaismäärästä 82
Edelliset 30    |  1  2  3   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Hydrocortison 0.5, 1, 2.5 prosenttia emulsiovoide SPC 2017-04-27

PL

Resepti

Hydrocortison 10 mg tabletti SPC 2018-02-07

PL

Itsehoito

Hydrocortison 10 mg-ml liuos iholle SPC 2017-04-27

PL

Itsehoito

Hydrocortison Takeda (ent. Hydrocortison Leiras) 1 prosenttia geeli SPC 2017-08-11

PL

Itsehoito

Hydrocortison-ratiopharm 1 prosenttia emulsiovoide SPC 2017-05-09

PL

Resepti

Hydrocortisone Orion 10 mg tabletti SPC 2017-04-27

PL

Resepti

Hydrocortisone Panpharma 100 mg injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-10-31

PL

Resepti

Hydromorphone Kalceks 2 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml, 50 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2018-12-17.doc

PL

Resepti

Hydroxyurea Medac 500 mg kapseli SPC 2018-09-01

PL

Resepti

Hydroxyzine Orifarm 25 mg tabletti, kalvopällysteinen SPC 2019-06-14

PL

Resepti

Hydroxyzine Orion 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Hydroxyzine Sandoz 25 mg tabletti SPC 2015-08-13

PL

Itsehoito

Hyperiforce Nova tabletti SPC 2012-01-25

PL

Resepti

Hypoloc 5 mg tabletti SPC 2018-06-06

PL

Resepti

Hypoloc Comp 5 mg-12.5 mg tabletti SPC 2018-11-12

PL

Resepti

Hypoloc Comp 5 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-12

PL

Resepti

Hypotron 2.5 mg tabletti SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Hypotron 5 mg tabletti SPC 2019-03-12

PL

Itsehoito

Hyprosan 3.2 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2017-07-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
HyQvia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hyrimoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Hädensa peräpuikko SPC 2018-05-18

Edelliset 30    |  1  2  3