Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 81
Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hexacima - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Hexvix 85 mg jauhe ja liuotin, liuosta varten virtsarakkoon SPC 2019-01-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hexyon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Hidrasec 10 mg, 30 mg rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2017-08-01

PL

Resepti

Hidrasec 100 mg kapseli SPC 2017-08-01

PL

Resepti

Hipeksal 1 g tabletti SPC 2014-12-01

PL

Resepti

Hiprex 1 g jauhe SPC 2016-12-20

PL

Resepti

Hiprex 1 g tabletti SPC 2016-12-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hirobriz Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Hirudoid Forte 4.45 mg-g emulsiovoide SPC 2016-05-12

PL

Itsehoito

Hirudoid Forte 4.45 mg-g geeli SPC 2016-05-12

PL

Resepti/itsehoito

Histadin 10 mg tabletti SPC 2017-12-01

PL

Itsehoito

Histec 10 mg imeskelytabletti SPC 2019-01-08

PL

Resepti/itsehoito

Histec 10 mg tabletti SPC 2018-10-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hizentra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Holoclar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Holoxan injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2016-05-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hulio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Humalog - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Humatrope 6 mg, 12 mg, 24 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-01-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Humira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Humulin NPH KwikPen 100 IU-ml injektioneste SPC 2018-07-09

PL

Resepti

Hyalgan injektioneste SPC 2014-12-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hycamtin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Hydantin 100 mg tabletti SPC 2018-12-20

PL

Itsehoito

Hyderm 1 prosenttinen emulsiovoide SPC 2019-04-25

PL

Resepti

Hydrea 500 mg kapseli, kova SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Hydrex semi 25 mg, Hydrex 50 mg tabletti SPC 2018-10-15

PL

Resepti

Hydrex semi 25 mg, Hydrex 50 mg tabletti SPC 2018-10-15

PL

Itsehoito

Hydrocortison 0.5, 1, 2.5 prosenttia emulsiovoide SPC 2017-04-27

Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >