Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 83
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Acuver 100 mg kapseli, kova SPC 2021-02-03

PL

Resepti

Aminoplasmal 16 N-l infuusioneste, liuos SPC 2020-07-10

PL

Resepti

Berinert 2000 IU ja 3000 IU, Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-09-07

PL

Resepti

Berinert 2000 IU ja 3000 IU, Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-09-07

PL

Resepti

Berinert 500 IU, 1500 IU injektioinfuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-09-07

PL

Resepti

Berinert 500 IU, 1500 IU injektioinfuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-09-07

PL

Resepti

Cernevit injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-06-15

PL

Resepti

Ciqorin 10, 25, 50, 100 mg kapseli SPC 2019-10-23

PL

Resepti

Clinimix N17G35E, infuusioneste, liuos, SPC 2021-09-14

PL

Resepti

Clinimix N9G15E, infuusioneste, liuos, SPC 2021-09-14

PL

Resepti

Clinimix N9G20E, infuusioneste, liuos, SPC 2021-09-14

PL

Resepti

Cuvitru 200 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-08-27

PL

Resepti

Fibclot 1.5 g injektio - infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-09-21

PL

Resepti

Fibryga 1 g injektio - infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Finomel infuusioneste, emulsio SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Finomel Perifer infuusioneste, emulsio SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Gammagard S-D infuusiokuiva-aine ja liuotin SPC.docx

PL

Resepti

Gammanorm 165 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-08-01

PL

Resepti

Gamunex 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-02-03

PL

Resepti

Genotropin 5 mg, 12 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-11-19 Uusi

PL

Resepti

Haemate 250 IU FVIII - 600 IU VWF, 500 IU FVIII - 1200 IU VWF, 1000 IU FVIII - 2400 IU VWF injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin SPC 2021-09-24

PL

Resepti

Hepatect 50 IU-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-11-18 Uusi

PL

Resepti

Hidrasec 10 mg, 30 mg rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2017-08-01

PL

Resepti

Hidrasec 100 mg kapseli SPC 2017-08-01

PL

Resepti

Humatrope 6 mg, 12 mg, 24 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-08-03

PL

Resepti

Humatrope 6 mg, 12 mg, 24 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-08-03

PL

Resepti

Hypotron 10 mg tabletti SPC 2021-01-28

PL

Resepti

Hypotron 2.5 mg tabletti SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Hypotron 5 mg tabletti SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Immunate 1000 IU FVIII - 750 IU VWF injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-03-20

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >