Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 62
Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Levofolic 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-04-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lokelma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
LysaKare - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lääkehappi AWO 100 prosenttinen lääkkeellinen kaasu, kryogeeninen SPC 2017-12-17

PL

Resepti

Lääkehappi AWO 100 prosenttinen lääkkeellinen kaasu, puristettu SPC 2017-12-17

PL

Resepti

Lääkehiilidioksidi AWO 100 % lääkkeellinen kaasu, nesteytetty SPC 2020-08-05.doc

PL

Itsehoito

Lääkeilma AWO 100 prosenttinen lääkkeellinen kaasu SPC 2015-02-17

PL

Resepti

Lääkkeellinen 5 kaasun keuhkofunktiokaasu AWO SPC 2018-08-27

PL

Resepti

Lääkkeellinen karbogeeni AWO 5 pros.-95 pros. lääkkeellinen kaasu SPC 2015-02-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Methylthioninium chloride Proveblue - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Naloxon B. Braun 0.4 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-09-26

PL

Resepti

Nexodal 0,4 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-09-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nyxoid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ondexxya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Praxbind - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Protamiinisulfaatti Leo Pharma 1400 anti-hepariini KY-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2014-10-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Renagel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Renvela - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Resonium jauhe oraalisuspensiota-peräruiskesuspensiota varten SPC 2018-05-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Savene - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sevelamer Avansor 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sevelamer carbonate Winthrop - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sevelamer Pharmathen 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-18.docx

PL

Resepti

Tisseel liuokset kudosliimaa varten SPC 2018-08-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tybost - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Uromitexan 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2016-01-11

PL

Resepti

Uromitexan 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-01-11

PL

Resepti

Uromitexan 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-01-11

PL

Resepti

Uromitexan cum conservans 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2016-01-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Velphoro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >