Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 50
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

AIRATHON 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Airathon 4 mg purutabletti SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Airathon 4 mg rakeet SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Airathon 5 mg purutabletti SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Aminocont 225 mg depottabletti SPC 2017-08-17

PL

Resepti

Astecon 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cinqaero - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Daxas - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fasenra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fasenra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Imvlo 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Imvlo 4 mg purutabletti SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Imvlo 4 mg rakeet SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Imvlo 5 mg purutabletti SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Montelukast Accord 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-27.docx

PL

Resepti

Montelukast Accord 4 mg purutabletti SPC 2019-11-26

PL

Resepti

Montelukast Accord 5 mg purutabletti SPC 2019-11-26

PL

Resepti

Montelukast Apotex 4 mg, 5 mg purutabletit, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2010-09-03

PL

Resepti

Montelukast Helm 5 mg purutabletit SPC 2010-12-10.doc

PL

Resepti

Montelukast Krka 10 mg tabletti SPC 2019-10-03

PL

Resepti

Montelukast Krka 4 mg purutabletti SPC 2019-10-03

PL

Resepti

Montelukast Krka 5 mg purutabletti SPC 2019-10-03

PL

Resepti

Montelukast MSD 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Montelukast MSD 4 mg purutabletti SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Montelukast MSD 4 mg purutabletti SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Montelukast MSD 4 mg rakeet SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Montelukast MSD 5 mg purutabletti SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Montelukast Mylan 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-04.doc

PL

Resepti

Montelukast Mylan 5mg purutabletti SPC 2021-02-12 Uusi

PL

Resepti

Montelukast Orion 10mg tabletti SPC 2019-06-19

  1  2  |  Seuraavat 30   >