Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 78
Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Formoterol Easyhaler 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-07-20 Uusi

PL

Resepti

Formoterol Stada 12 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2019-05-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hirobriz Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Innovair 100-6 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2020-03-11

PL

Resepti

Innovair 200 mikrog-6 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2020-08-10

PL

Resepti

Innovair nexthaler 100 mikrog-6 mikrog-inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2020-09-09

PL

Resepti

Innovair Nexthaler 200 mikrog-6 mikrog - inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2020-06-02

PL

Resepti

Inspiolto Respimat 2.5 mikrog-2.5 mikrog inhalaationeste, liuos SPC 2021-01-28

PL

Resepti

Ipratropium-Salbutamol Orion 0.5 mg-2.5 mg per 2.5 ml sumutinliuos SPC 2020 07-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Laventair Ellipta (ent. Laventair) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onbrez Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oslif Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oxis Turbuhaler 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2019-10-28

PL

Resepti

Oxis Turbuhaler 6 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2019-10-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Relvar Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Revinty Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riarify - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Salflumix Easyhaler 50_250 ja 50_500 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-02-19.doc

PL

Resepti

Salmeson 50-250, 50-500 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2019-05-24

PL

Resepti

Salmeterol-Fluticason Orion 25 mikrog-125 mikrog, 25 mikrog-250 mikrog-annos inhlaatiosumute, suspensio SPC 2020-07-22

PL

Resepti

Salmeterol-Fluticasone Neutec 50 mikrog-500 mikrog-annos inhalatiojauhe, annosteltu SPC 2020-10-07

PL

Resepti

Salmeterol-Fluticasone Neutec 50-100, 50-250 mikrog-annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2020-10-07

PL

Resepti

Salmex 50-100, 50-250, 50-500 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2019-05-17

PL

Resepti

Seretide Diskus 50 mikrog-100 mikrog, 50 mikrog-250 mikrog, 50 mikrog-500 mikrog - annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2020-07-31

PL

Resepti

Seretide Evohaler 25-50, 25-125, 25-250 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2019-05-24

PL

Resepti

Serevent Diskus 50 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2014-08-14

PL

Resepti

Serkep 25 mikrog-125 mikrog-annos, 25 mikrog-250 mikrog-annos, inhalaatiosumute, suspensio SPC 2020-06-09

PL

Resepti

Striverdi Respimat 2.5 mikrog inhalaationeste, liuos SPC 2021-01-28

PL

Resepti

Symbicort 160 mikrog-4.5 mikrog - inhalaatio inhalaatiosumute, suspensio SPC 2021-03-18 Uusi

PL

Resepti

Symbicort 80 mikrog-2.25 mikrog - inhalaatio inhalaatiosumute, suspensio SPC 2021-03-18 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >