Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 104
Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Oxyratio Depot 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2020-06-10.doc

PL

Resepti

Oxyratio Depot 5 mg depottabletti SPC 2020-06-10.doc

PL

Resepti

Oxyratio, 5, 10, 20 mg kapseli SPC 2019-05-23

PL

Resepti

Palexia 20 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Palexia 4 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Palexia 4 mg-ml, 20 mg-ml oraaliliuos SPC 2012-10-19

PL

Resepti

Palexia 50 mg, 75 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Palexia Depot 25 mg depottabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Palexia Depot 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg depottabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Palladon 1.3 mg, 2.6 mg kapseli SPC 2020-03-03

PL

Resepti

Palladon 2 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml, 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-06-07

PL

Resepti

Palladon 4 mg, 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli, kova SPC 2017-07-28

PL

Resepti

Panacod poretabletti SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Panacod tabletti SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Paramax-Cod 500 mg-30 mg tabletti SPC 2019-05-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PecFent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sendolor 1 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml infuusioneste SPC 2019-05-13

PL

Resepti

Sendolor 1 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste SPC 2019-05-13.doc

PL

Resepti

Skudex 25 mg - 27 mg tabletti SPC 2019-09-06

PL

Resepti

Skudexa 75 mg-25 mg rakeet oraaliliuosta varten SPC 2019-09-06

PL

Resepti

Tanonalla 5-2.5 mg, 10-5 mg, 20-10 mg, 30-15 mg, 40-20 mg SPC 2019-10-08

PL

Resepti

Targiniq 2.5 mg-1.25 mg, 15 mg-7.5 mg, 30 mg-15 mg depottabletti SPC 2020-04-15

PL

Resepti

Targiniq 5 mg-2.5 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2020-04-15

PL

Resepti

Temgesic 0.2 mg, 0.4 mg resoribletti SPC 2020-07-01.doc

PL

Resepti

Temgesic 0.3 mg-ml Injektioneste SPC 2020-07-01.doc

PL

Resepti

Tradolan Retard 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti SPC 2018-04-18

PL

Resepti

Tramadin 50 mg kapseli, kova SPC 2018-05-04

PL

Resepti

Tramadol 100 mg, 150 mg, 200 mg Krka depottabletti SPC 2018-10-24

PL

Resepti

Tramadol Hexal 50 mg, 100 mg SPC 2020-07-13

PL

Resepti

Tramadol Retard Hexal 100 mg, 200 mg depottabletti SPC 2018-08-14

Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >