Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 104
Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Ibuxin 20 mg - ml, 40 mg - ml siirappi SPC 2020-08-18

PL

Resepti

Ibuxin 400 mg jauhe SPC 2020-09-29 Uusi

PL

Itsehoito

Ibuxin 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-20 OTC

PL

Resepti

Ibuxin 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-20

PL

Resepti/itsehoito

Ibuxin rapid 400 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Indometin 50 mg kapseli SPC 2014-12-22

PL

Resepti

Ketesse 25 mg oraaliliuos annospussi SPC 2020-03-24.doc

PL

Resepti

Ketesse 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-15

PL

Resepti

Ketesse 50 mg-2 ml injektio -infuusioneste, liuos SPC 2018-04-20

PL

Itsehoito

Keto 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-24

PL

Resepti

Keto 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-24

PL

Resepti

Ketomex 200 mg depottabletti SPC 2010-12-14

PL

Itsehoito

Ketorin 25 mg tabletti SPC 2020-09-10

PL

Resepti

Ketorolac S.A.L.F. 30 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-09-10

PL

Resepti

Meloxicam Hexal 7,5 mg, 15 mg tabletti SPC 2013-05-06

PL

Resepti

Meloxicam Orion 7.5 mg, 15 mg tabletti SPC 2020-09-24 Uusi

PL

Resepti

Miranax 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-15

PL

Resepti

Mobic 15 mg tabletti SPC 2020-11-13 Uusi

PL

Resepti

Mobic 7.5 mg tabletti SPC 2020-11-13 Uusi

PL

Resepti

Motifene Dual 75 mg depotkapseli SPC 2020-01-13

PL

Resepti

Nalgesin 220 mg tabletti SPC 2020-03-02

PL

Resepti

Naprometin 500 mg tabletti SPC 2019-02-18

PL

Resepti

Napromex 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-16

PL

Resepti

Naproxen Krka 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-05

PL

Resepti

Naproxen Mylan 500 mg tabletti SPC 2020-10-16

PL

Resepti

Naproxen Orion 250 mg, 500 mg tabletti SPC 2018-07-24

PL

Resepti

Orudis 100 mg kapseli, kova SPC 2018-02-05

PL

Resepti

Ponstan Forte 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-24

PL

Resepti

Prexige 100 mg tabletti SPC 2007-10-09

PL

Resepti

Pronaxen 25 mg-ml oraalisuspensio SPC 2019-08-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >