Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 104
Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Diclomex Rapid 50 mg tabletti SPC 2019-09-05

PL

Resepti

Dicuno 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-05

PL

Resepti

Diotem 75 mg - 20 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2020-02-13

PL

Resepti

Droglican 200 mg -250 mg kapseli, kova SPC 2019-09-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dynastat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Etoricoxib Krka 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-17

PL

Resepti

Etoricoxib Mylan 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-08

PL

Resepti

Etoricoxib Orion 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-03

PL

Resepti

Etoricoxib ratiopharm 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-21

PL

Resepti

Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Etoricoxib Stada 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-02

PL

Resepti

Glucadol 400 mg tabletti SPC 2018-02-02

PL

Resepti

Glucosamin Orifarm 1.5 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-07-13

PL

Resepti

Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-12-02

PL

Resepti

Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapseli SPC 2015-09-14

PL

Itsehoito

Harpatinum kapseli, pehmeä SPC 2019-11-01

PL

Itsehoito

Ibumax 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-22 OTC

PL

Resepti

Ibumax 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-22

PL

Itsehoito

Ibumax-C 400 mg-300mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-03

PL

Resepti

Ibumetin 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-25

PL

Resepti

Ibuprofen Accord 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-28

PL

Resepti

Ibuprofen Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-28

PL

Resepti

Ibuprofen B. Braun 200 mg infuusioneste, liuos SPC 2020-02-18

PL

Resepti

Ibuprofen B. Braun 400 mg infuusioneste, liuos SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Ibuprofen B. Braun 600 mg infuusioneste, liuos SPC 2020-08-14

PL

Resepti/itsehoito

Ibuprofen Farmalider 20 mg - ml, 40 mg - ml oraalisuspensio SPC 2020-07-13

PL

Itsehoito

Ibusal 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-18 OTC Uusi

PL

Resepti

Ibusal 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-18 Uusi

PL

Itsehoito

Ibutabs 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-18 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Ibuver 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >