Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 331 - 345 kokonaismäärästä 345
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vivanza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vizarsin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vonamyl 0,120 mg-0,015 mg per 24 tuntia, depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2019-09-05.doc

PL

Resepti

Vreya 0,035 mg -2 mg tabletti, päällystetty SPC 2020-08-06.docx

PL

Resepti

Xatral CR 10 mg depottabletti SPC 2019-07-04

PL

Resepti

Yanulez 2 mg-0,03 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2019-02-26.docx

PL

Resepti

Yasmin 003mg-3mg tabletti SPC 2020-07-29.docx

PL

Resepti

Yasminelle 0.02 mg-3 mg tabletti SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Yasminelle 002mg-3mg tabletti SPC 2020-07-29.docx

PL

Resepti

Yaz 002mg-3mg tabletti SPC 2020-07-29.docx

PL

Resepti

Yaz tabletti 0.02 mg-3 mg SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Zarelle 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-01

PL

Resepti

Zidoval 7.5 mg-g emätingeeli SPC 2020-04-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zoely - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zumenon 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-04

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12