Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 331 - 351 kokonaismäärästä 351
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Vardenafil Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-28

PL

Resepti

Vesicare 1 mg-ml oraalisuspensio SPC 2019-08-30

PL

Resepti

Vesicare 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2014-01-20

PL

Resepti

Veyann 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viagra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vinelle 75 mikrog tabletti SPC 2018-12-13

PL

Resepti

Visanne 2 mg tabletti SPC 2015-09-15

PL

Resepti

Vitaros 2 mg-g ja 3 mg-g emulsiovoide SPC 2019-08-23 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vivanza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vizarsin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vonamyl 0,120 mg-0,015 mg per 24 tuntia, depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2019-09-05.doc

PL

Resepti

Vreya 0.035 mg-2 mg tabletti, päällystetty SPC 2018-12-10

PL

Resepti

Xatral CR 10 mg depottabletti SPC 2019-07-04

PL

Resepti

Yanulez 2 mg-0,03 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2019-02-26.docx

PL

Resepti

Yasmin 0,03 mg-3 mg tabletti SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Yasminelle 0.02 mg-3 mg tabletti SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Yaz tabletti 0.02 mg-3 mg SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Zarelle 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-12-10

PL

Resepti

Zidoval 7.5 mg-g emätingeeli SPC 2018-03-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zoely - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zumenon 2 mg tabletti, SPC 2019-03-04

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12