Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 160
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Pimafucort emulsiovoide, SPC 2020-06-29.docx

PL

Itsehoito

Pimafucort voide SPC 2020-12-10

PL

Resepti

PROPECIA 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Protopic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Recreol 50 mg-g emulsiovoide SPC 2021-01-12.doc Uusi

PL

Itsehoito

Recreol 50 mg-g voide SPC 2021-01-12.doc Uusi

PL

Itsehoito

Rogaine mg-ml liuos iholle SPC 2020-01-17.doc

PL

Resepti/itsehoito

Rosazol 1 % emulsiovoide SPC 2019-10-09

PL

Resepti

Rozex 0.75 prosenttinen emulsiovoide SPC 2015-02-12

PL

Resepti

Rozex 0.75 prosenttinen geeli SPC 2015-02-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Scenesse - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Selukos 25 mg/g shampoo SPC 2020-12-22.docx

PL

Itsehoito

Sibicort emulsiovoide SPC 2020-09-17

PL

Resepti

Silkis 3 mikrog-g voide SPC 2020-06-01.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Skilarence - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Skinoren 150 mg-g geeli SPC 2019-07-04

PL

Resepti

Skinoren 200 mg-g emulsiovoide SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Solaraze 3 prosenttinen geeli SPC 2020-10-02 Uusi

PL

Resepti

Soolantra 10 mg-g voide SPC 2019-03-13

PL

Resepti

Soolantra emulsiovoide 10 mg-g SPC 2020-06-15.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Staquis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tacrolimus Accord 0.1 prosenttinen voide SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Takrozem 0.1 prosenttinen voide SPC 2018-03-06.doc

PL

Resepti

Terbinafin Hexal 250 mg tabletti SPC 2019-09-17

PL

Resepti

Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletti SPC 2020-07-08

PL

Resepti

Terbistada 10 mg-g emulsiovoide SPC 2020-08-03

PL

Itsehoito

Terracort voide SPC 2020-11-25 Uusi

PL

Resepti

Toctino 10 mg ja 30 mg kapseli pehmeä SPC 2020-12-04 Uusi

PL

Itsehoito

Travahex 0.5 mg-ml liuos iholle SPC 2017-07-01

PL

Resepti

Trosyd 1 prosentti emulsiovoide spc 2020-09-21.docx

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >