Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 59 kokonaismäärästä 59
Edelliset 30    |  1  2   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Kerlon 10 mg, 20 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2018-07-04

PL

Resepti

Labetalol S.A.L.F. 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-09-19

PL

Resepti

Metohexal 23.75, 47.5, 95, 190 mg depottabletti SPC 2017-08-18

PL

Resepti

Metomylan 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg ja 190 mg depottabletti SPC 2019-11-18

PL

Resepti

Metopocor 1 mg_ml injektioneste SPC 2019-04-29.doc

PL

Resepti

Metoprolin 100 mg tabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Metoprolin 50 mg tabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Metoprolol Krka 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2017-03-14.doc

PL

Resepti

Metoprolol Krka 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2020-07-10

PL

Resepti

Metoprolol Orion 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2020-07-21 Uusi

PL

Resepti

Metoprolol ratiopharm 23.75, 47.5, 95 ja 190 mg depottabletti SPC 2020-01-07

PL

Resepti

Nebivolol Glenmark 10 mg tabletti SPC 2019-05-13

PL

Resepti

Nebivolol Orion 5 mg tabletti SPC 2020-09-09 Uusi

PL

Resepti

Orloc 5, 10 mg tabletti SPC 2019-12-10

PL

Resepti

Propral 10 mg, 40 mg tabletti SPC 2020-07-14

PL

Resepti

Propranolol Accord 10, 40, 80 mg tabletti SPC 2018-11-12

PL

Resepti

Ranoprin 40 mg ja 80 mg tabletti SPC 2019-08-19

PL

Resepti

Rapibloc 20 mg-2 ml injektiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2017-07-26

PL

Resepti

Rapibloc 300 mg, infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2020-03-17.docx

PL

Resepti

Seloken 1 mg-ml injektioneste SPC 2018-11-15

PL

Resepti

Seloken Zoc 47.5, 95, 190 mg depottabletti SPC 2019-02-13

PL

Resepti

Sotacor 80 mg tabletti SPC 2019-12-16

PL

Resepti

Sotalol Mylan (ent. Sotalol Merck NM) 160 mg tabletti SPC 2017-06-15

PL

Resepti

Sotalol Mylan (ent. Sotalol Merck NM) 80 mg tabletti SPC 2017-06-15

PL

Resepti

Spesicor 1 mg-ml injektioneste SPC 2003-10-10

PL

Resepti

Spesicor DOS 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2018-11-15

PL

Resepti

Tenoprin 25 mg, 50 mg, 100mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-02

PL

Resepti

Visken 15 mg tabletti SPC 00-09-18

PL

Resepti

Visken 5 mg tabletti SPC 00-09-05

Edelliset 30    |  1  2