Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 76 kokonaismäärästä 76
Edelliset 30    |  1  2  3   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Noradrenalin Abcur 1 mg-ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-12-20

PL

Resepti

Noradrenalin Pfizer (ent.Hospira) 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-06-17

PL

Resepti

Noradrenaline Sintetica 0.1 mg-ml, 0.2 mg-ml, infuusioneste, liuos SPC 2019-05-02.doc Uusi

PL

Resepti

Noradrenaline Sintetica 1 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-05-02.doc Uusi

PL

Resepti

Ormox 10, 20 mg tabletti SPC 2018-04-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pedea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Perlinganit 1 mg-ml infuusioneste SPC 2017-12-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Procoralan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Prostivas 0.5 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-06-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ranexa (ent. Latixa) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rapiscan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Simdax 2.5 mg/ml infuusiokonsentraatti SPC 2016-10-21

PL

Resepti

Tambocor 10 mg-ml injektioneste SPC 2017-10-31

PL

Resepti

Tambocor 100 mg tabletti SPC 2019-03-27

PL

Resepti

Tambocor Retard 100, 200 mg depotkapseli SPC 2017-10-31

PL

Resepti

Transiderm-Nitro 5, 10 mg-24 t depotlaastari SPC 2015-09-18

Edelliset 30    |  1  2  3