Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 13 kokonaismäärästä 13
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Carvedilol STADA 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg ja 25 mg tabletti SPC 2019-11-29

PL

Resepti

Celiprolol Vitabalans 200, 400 mg tabletti SPC 2017-05-05.doc

PL

Resepti

Cisordinol 2 mg, 10 mg ja 25 mg tabletti SPC 2014-01-15

PL

Resepti

Cisordinol Depot 200 mg-ml, 500 mg-ml injektioneste SPC 2014-01-15

PL

Resepti

Cisordinol-Acutard 50 mg-ml injektioneste SPC 2020-02-20

PL

Resepti

Depo-Medrol cum Lidocain injektioneste, suspensio SPC 2018-07-12

PL

Resepti

Dexametason Abcur 1 mg, 4 mg tabletit SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Fluanxol 0,5 mg, 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-03-03

PL

Resepti

Fluanxol 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-03-03

PL

Itsehoito

Orodrops 12 mg-ml korvatipat, liuos SPC 2020-02-06

PL

Resepti

Propral 10 mg, 40 mg tabletti SPC 2018-09-03

PL

Resepti

Ranoprin 40 mg ja 80 mg tabletti SPC 2019-08-19

PL

Resepti

Truxal 15 mg, 25 mg, 50 mg tabletti SPC 2014-08-18