Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: V09G*


Valmisteyhteenvedot 1 - 7 kokonaismäärästä 7
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Myoview 230 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-04-11

PL

Resepti

Sammibi 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-03-19

PL

Resepti

Stamicis 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2016-08-03

PL

Resepti

Technescan Sestamibi 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2014-08-25

PL

Resepti

Tetrofosmin Rotop 0.23 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2018-05-22

PL

Resepti

Thallous TI-201 Chloride injektioneste SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Vasculosis 10 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2017-04-25