Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: V09*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 56
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Amerscan Pentetate II Technetium Agent 20.6 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2003-07-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amyvid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Angiocis lääkevalmiste radioaktiivista lääkettä varten SPC 2016-08-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Axumin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ceretec 0.5 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2018-11-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cuprymina - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
DaTSCAN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Edicis 2 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-02-14.doc

PL

Resepti

Fludeomap 250 MBq-ml injektioneste, liuos SPC 2017-10-17

PL

Resepti

Galli Ad, 0,74-1,85 GBq, radionuklidigeneraattori, SPC 2018-05-15

PL

Resepti

GalliaPharm 0.74-1.85 GBq radionuklidigeneraattori SPC 2019-12-19

PL

Resepti

Indium IN-111 chloride 370 MBq-ml kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Indium In-111 DTPA injektioneste SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Indium In-111 Oxinate kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-05-15.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lumark - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lymphoseek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Meta-Iodobenzylguanidine(I-131) diagnostiseen käyttöön 9.25 - 18.5 MBq-ml injektioneste SPC 2018-11-14

PL

Resepti

Meta-Iodobenzylguanidine(I-131) terapeuttiseen käyttöön 185 MBq - 740 MBq-ml infuusioneste SPC 2018-11-14

PL

Resepti

MIBG I-123 injektioneste SPC 2019-05-15.doc

PL

Resepti

MIBG I-123 injektioneste, liuos SPC 2017-04-25

PL

Resepti

Myoview 230 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2020-08-24 Uusi

PL

Resepti

Nanocoll 0.5 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2017-06-22

PL

Resepti

Nephromag 0.2 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2016-12-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neuraceq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Octreoscan 111 valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Osteocis valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkevalmistetta varten SPC 2014-01-30

PL

Resepti

Pentacis valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2017-06-30

PL

Resepti

Pulmocis valmisteyhdistelmä radioaktiivista valmistetta varten SPC 2019-02-27

PL

Resepti

Pulmotec kuiva-aine inhalaatiojauhetta varten PL 2015-09-22

PL

Resepti

Pulmotec kuiva-aine inhalaatiojauhetta varten SPC 2019-07-24

  1  2  |  Seuraavat 30   >