Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: V08*


Valmisteyhteenvedot 1 - 29 kokonaismäärästä 29
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Clariscan 0,5 mmol-ml injektioneste, SPC 2018-01-08

PL

Resepti

Dotarem 279.3 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-12-10

PL

Resepti

Gadograf 1,0 mmol-ml injektioneste, liuos SPC 2020-08-07.docx

PL

Resepti

Gadograf 1,0 mmol-ml injektioneste, liuos SPC 2020-08-07.docx

PL

Resepti

Gadovist 1 mmol-ml injektioneste, liuos SPC 2020-09-14.doc

PL

Resepti

Gadovist 1 mmol-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-09-14.doc

PL

Itsehoito

Gastrografin oraaliliuos SPC 2020-03-31 Uusi

PL

Resepti

Imagopaque 200 mg I-ml injektioneste SPC 2003-02-26

PL

Resepti

Imagopaque 300 mg I-ml injektioneste SPC 2003-02-26

PL

Resepti

Imagopaque 350 mg I-ml injektioneste SPC 2003-02-26

PL

Resepti

Iomeron 150, 200, 250, 300, 350, 400 mg I-ml injektioneste, liuos SPC 2018-02-22

PL

Resepti

Iopamigita 300 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2011-09-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Luminity - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Multihance 334 mg, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku, SPC 2020-05-18.docx

PL

Resepti

Multihance 334 mg/ml injektioneste, liuos, SPC 2020-05-18.doc

PL

Resepti

Omnipaque 140, 180, 240, 300, 350 mgI-ml injektioneste, liuos SPC 2019-04-04

PL

Resepti

Optiray 240 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-10-14 Uusi

PL

Resepti

Optiray 300 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-10-14 Uusi

PL

Resepti

Optiray 300 mg l-ml injektio-infuusioneste, liuos, moniannospakkaus SPC 2016-11-01

PL

Resepti

Optiray 320 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-10-14 Uusi

PL

Resepti

Optiray 320 mg l-ml injektio-infuusioneste, liuos, moniannospakkaus SPC 2016-11-01

PL

Resepti

Optiray 350 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-10-14 Uusi

PL

Resepti

Optiray 350 mg l-ml injektio-infuusioneste, liuos, moniannospakkaus SPC 2016-11-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Optison - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Primovist 0.25 mmol-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Prohance 279.3 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2017-11-23

PL

Resepti

Prohance 279.3 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2019-10-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
SonoVue - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Visipaque 270 mg I-ml, 320 mg I-ml injektioneste, liuos SPC 2019-04-04