Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet



Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: V*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 194
  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Acarizax tabletti, kylmäkuivattu, SPC 2021-01-13

PL

Itsehoito

Airapy 100 prosenttinen lääkkeellinen kaasu SPC 2019-05-15

PL

Resepti

ALK-Diluent 0.3 mg-ml injektioneste SPC 2012-09-27

PL

Resepti

Alutard SQ Epiteelit injektioneste, suspensio SPC 2021-05-24.doc Uusi

PL

Resepti

Alutard SQ huonepölypunkit injektioneste, suspensio SPC 2019-05-14

PL

Resepti

Alutard SQ Hyönteismyrkyt injektioneste, suspensio, SPC 2021-06-03 Uusi

PL

Resepti

Alutard SQ siitepölyt injektioneste, suspensio Koivu SPC 2019-05-14

PL

Resepti

Alutard SQ siitepölyt injektioneste, suspensio Timotei SPC 2019-05-14

PL

Resepti

Alutard SQ Siitepölyt injektioneste, suspensio, SPC 2021-04-07 Uusi

PL

Resepti

Amerscan Pentetate II Technetium Agent 20.6 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2003-07-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amyvid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Angiocis lääkevalmiste radioaktiivista lääkettä varten SPC 2016-08-03

PL

Resepti

Antrex 15 mg tabl SPC 2020-11-24

PL

Resepti

Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos SPC 2020-01-16

PL

Resepti

Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön SPC 2020-01-03

PL

Itsehoito

Aqua Sterilisata Fresenius Kabi injektioneste SPC 2018-08-13

PL

Resepti

Aqua Sterilisata Fresenius Kabi injektioneste, liuos, SPC 2020-04-30.doc

PL

Resepti

Aquagen SQ huonepölypunkit injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-09-01

PL

Resepti

Aquagen SQ siitepölyt injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2016-11-29

PL

Resepti

Aridol inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2019-03-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Axumin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bridion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2016-02-23.doc

PL

Resepti

Calciumfolinate Sandoz 10 mg/ml injektio/infuusioneste, liuos, SPC 2021-01-11

PL

Resepti

Ceretec 0.5 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2018-11-12

PL

Resepti

Clariscan 0.5 mmol/ml injektioneste, liuos, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku, SPC 2020-09-04

PL

Resepti

Conoxia lääkkeellinen kaasu, kryogeeninen SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Conoxia lääkkeellinen kaasu, puristettu SPC 2020-09-09.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cuprymina - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cyanokit - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >