Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: S01G*


Valmisteyhteenvedot 1 - 17 kokonaismäärästä 17
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Alomide 1mg_ml silmäitipat, liuos SPC fi 2020-11-09

PL

Resepti/itsehoito

Cleari 0.12 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-12-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emadine - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lastin 0.5 mg-ml silmätipat SPC 2018-10-08

PL

Itsehoito

Lecrolyn 20 mg-ml silmätipat kerta-annospipetissä SPC 2016-11-18

PL

Itsehoito

Lecrolyn 20 mg-ml, 40 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-09-24

PL

Itsehoito

Lecrolyn 40 mg-ml silmätipat kerta-annospipetissä SPC 2016-11-18

PL

Itsehoito

Lecrolyn sine 40 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Lecrolyn Sine 40 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-03-29

PL

Itsehoito

Livostin 0.5 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2021-05-27 Uusi

PL

Itsehoito

Lomudal 20 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-06-04

PL

Itsehoito

Lomudal 40 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2020-06-04

PL

Resepti

Ocutifex 0,25 ml-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2021-05-10

PL

Itsehoito

Oftan Starine 0,5 mg-ml silmätipat. liuos SPC 2021-10-11 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Opatanol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zaditen 0.25 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-10-09

PL

Resepti

Zaditen 0.25 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2020-07-06