Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: S01EE*


Valmisteyhteenvedot 1 - 18 kokonaismäärästä 18
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Bimatoprost Accord 0,1 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-02-05

PL

Resepti

Bimatoprost Accord 0,3 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-02-05

PL

Resepti

Bimatoprost Sandoz 0.3 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-01-11

PL

Resepti

Bimatoprost Stada 0.3 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-03-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Izba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Latanoprost Pfizer 50 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2020-12-15

PL

Resepti

Latanoprost Sandoz 50 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2018-11-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lumigan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Monoprost 50 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2019-01-04

PL

Resepti

Monoprost 50 mikrog-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2020-04-14

PL

Resepti

Oftastad 50 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2019-12-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Roclanda - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Taflotan 15 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2021-02-15

PL

Resepti

Taflotan 15 mikrog-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2021-02-15

PL

Resepti

Tafluprost Santen 15 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2021-02-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Travatan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Travoprost Stada 40 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2019-08-27

PL

Resepti

Xalatan 50 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2020-12-15