Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: S01ED*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 31
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azarga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Betoptic 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-07-17

PL

Resepti

Betoptic S 2.5 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2020-07-17

PL

Resepti

Betoptic S 2.5 mg-ml silmätipat, suspensio, kerta-annospakkaus SPC 2020-07-17

PL

Resepti

Bimatoprost-Timolol Mylan 0.3 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-10-12

PL

Resepti

Bimatoprost-Timolol Stada 0.3 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-06-10

PL

Resepti

Combigan 2 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-11-04

PL

Resepti

Cosopt 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-11-19

PL

Resepti

Cosopt 20mg-ml + 5mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2019-11-19

PL

Resepti

COSOPT sine 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-11-19.docx

PL

Resepti

Dorzolamid-Timolol Sandoz 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-05-11.docx

PL

Resepti

Duokopt 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-03-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
DuoTrav - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fixopost 50 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2020-06-18

PL

Resepti

Fotil Forte silmätipat kerta-annospakkaus SPC 2019-11-25

PL

Resepti

Fotil ja Fotil Forte silmätipat, liuos SPC 2020-09-25

PL

Resepti

Fotil ja Fotil Forte silmätipat, liuos SPC 2020-09-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ganfort - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glaukostad 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-12-04

PL

Resepti

Latanoprost-Timolol Pfizer 50 mikrog-ml + 5mg-ml silmätipat, liuos SPC 2018-07-09

PL

Resepti

Latanoprost-Timolol Teva 50 mikrog-ml + 5mg-ml silmätipat PL 2012-01-20

PL

Resepti

Oftan Timolol 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-09-23

PL

Resepti

Oftan Timolol 5 mg-ml silmätipat, liuos, kertannospakkaus SPC 2020-09-23

PL

Resepti

Oftastad comp 50 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-11-18

PL

Resepti

Taptiqom 15 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Taptiqom 15 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2020-09-24

PL

Resepti

Timosan 1 mg-g silmägeeli SPC 2020-07-07

PL

Resepti

Timosan 1 mg-g silmägeeli, kerta-annospakkaus SPC 2019-11-12

PL

Resepti

Travoprost-Timolol Mylan 40 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-11-20

PL

Resepti

Travoprost-Timolol STADA 40 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-07-22

  1  2  |  Seuraavat 30   >