Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: S01A*


Valmisteyhteenvedot 1 - 17 kokonaismäärästä 17
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Aprokam 50 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-08-07

PL

Resepti

Azyter 15 mg-g silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2018-10-31

PL

Resepti

Chloramphenicol Pharmathen 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-03-06

PL

Resepti

Exocin 3 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-08-05 Uusi

PL

Resepti

Fucithalmic 10 mg-g silmätipat, suspensio SPC 2018-01-18

PL

Resepti

Oftan Akvakol 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2015-09-01

PL

Resepti

Oftan Akvakol 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annopakkaus SPC 2015-09-01

PL

Resepti

Oftan Chlora 10 mg-g silmävoide SPC 2017-01-24

PL

Resepti

Oftan Chlora 10 mg-g silmävoide SPC 2020-05-05

PL

Resepti

Oftaquix 5 mg-ml silmätipat, liuos kerta-annospakkaus SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Oftaquix 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Tobrex Depot 3 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-08-17 Uusi

PL

Resepti

Vigamox 5mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-11-05

PL

Resepti

Xorox 30 mg-g silmävoide SPC 2019-10-28

PL

Resepti

Zovirax 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2018-10-31

PL

Resepti

Zovirax 3 prosenttinen silmävoide SPC 2018-10-31

PL

Resepti

Zovirax 40 mg, 80 mg-ml oraalisuspensio SPC 2018-10-31