Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: S*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 166
  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Aikum 20 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-01-28

PL

Resepti/itsehoito

Alomide 1 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-01-15

PL

Resepti

Alomide 1mg_ml silmäitipat, liuos SPC fi 2020-11-09 Uusi

PL

Resepti

Alphagan 0.2 prosenttia (2 mg-ml) silmätipat, liuos SPC 2020-09-29

PL

Resepti

Aprokam 50 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-08-07

PL

Itsehoito

Artelac silmätipat kerta-annospakkaus SPC 2019-05-07

PL

Itsehoito

Artelac silmätipat SPC 2019-03-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azarga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azopt - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Azyter 15 mg-g silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2018-10-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Beovu - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Betoptic 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-07-17

PL

Resepti

Betoptic S 2.5 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2020-07-17

PL

Resepti

Betoptic S 2.5 mg-ml silmätipat, suspensio, kerta-annospakkaus SPC 2020-07-17

PL

Resepti

Bimatoprost Accord 0,1 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-02-05

PL

Resepti

Bimatoprost Accord 0,3 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-02-05

PL

Resepti

Bimatoprost Sandoz 0.3 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-09-10

PL

Resepti

Bimatoprost Stada 0.3 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-01-28 Uusi

PL

Resepti

Bimatoprost-Timolol Mylan 0.3 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-04-27

PL

Resepti

Bimatoprost-Timolol Stada 0.3 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-06-10

PL

Resepti

Blocanol 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-11-27

PL

Resepti

Blocanol Depot 5 mg-ml depotsilmätipat SPC 2019-11-27

PL

Resepti

Bloocon 10 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2019-06-28

PL

Resepti

Brinzolamide Sandoz 10 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2019-11-22

PL

Itsehoito

Celluvisc 1.0 % silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2020-08-25

PL

Resepti

Cetraxal 2 mg_ml korvatipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2019-02-20

PL

Resepti

Cetraxal Comp 3 mg-ml + 0.25 mg-ml korvatipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2019-05-10

PL

Resepti

Cetraxal Comp 3mg-ml+0.25mg-ml korvatipat, liuos SPC 2019-10-21

PL

Resepti

Chloramphenicol Pharmathen 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-03-06

PL

Resepti

Ciproxin-Hydrocortison 2 mg-ml + 10 mg-ml korvatipat, suspensio SPC 2020-06-26

  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >