Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: R06*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 69
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aerius - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Alzyr 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azomyr - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Benadryl 8 mg kapseli, kova SPC 2021-08-19

PL

Resepti

Caredin 2.5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-10

PL

Resepti

Caredin 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-10

PL

Resepti/itsehoito

Cetimax 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-18

PL

Resepti/itsehoito

Cetirizin Sandoz 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-23

PL

Resepti/itsehoito

Cetirizin-ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dasselta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Desloratadin Mylan 5 mg tabletti SPC 2020-04-16

PL

Resepti/itsehoito

Desloratadin Orion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-02

PL

Resepti

Desloratadin Stada 0.5 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Desloratadin Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Desloratadine Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Desloratadine ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Desloratadine Sandoz 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-22

PL

Resepti

Desloratadine Sopharma 0.5 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-03-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Desloratadine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Deslox 2,5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-04- 29

PL

Resepti/itsehoito

Deslox 5 mg tabletti, SPC 2021-04-29

PL

Resepti

Desrion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-11

PL

Itsehoito

Destamin 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-27

PL

Itsehoito

Destamin 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-11

PL

Resepti

Dormix 12.5 mg, 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-11

PL

Resepti/itsehoito

Ebastin Orion 10 mg, 20 mg suussa hajoava tabletti SPC 2019-05-07

PL

Resepti

Fexofenadine Bluefish 120 mg tabletti SPC 2020-02-25

PL

Resepti

Fexofenadine Bluefish 180 mg tabletti SPC 2020-02-25

PL

Resepti/itsehoito

Fexofenadine ratiopharm 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-24

PL

Resepti

Fexorin 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-13

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >