Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: R05*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 37
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Bisolaclar 600 mg poretabletti SPC 2017-08-15

PL

Itsehoito

Bisolvon 0.8 mg-ml oraaliliuos SPC 2017-08-15

PL

Itsehoito

Bisolvon 8 mg liukeneva tabletti SPC 2017-08-15

PL

Itsehoito

Bisolvon 8 mg oraaliliuos, annospussi SPC 2016-10-26

PL

Itsehoito

Bisolvon 8 mg tabletti SPC 2019-02-28

PL

Itsehoito

Bisolvon Strong 1.6 mg-ml oraaliliuos SPC 2017-08-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bronchitol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Itsehoito

Bronwel imeskelytabletti SPC 2015-03-23

PL

Resepti

Cocillana oraalineste SPC 2019-06-11 Uusi

PL

Resepti

Codesan Comp oraaliliuos SPC 2017-05-12

PL

Itsehoito

Codetabs imeskelytabletti SPC 2018-04-17

PL

Resepti

Erdopect 300 mg kapseli SPC 2012-08-10

PL

Resepti

Flavamed (ent. Ambroxol Berlin Chemie) 6 mg-ml oraaliliuos SPC 2017-06-06

PL

Resepti

Flavamed (ent. Ambroxol Fontane) 3 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-05-24

PL

Resepti

Flavamed 30 mg tabletti SPC 2017-05-25

PL

Resepti

Flavamed 60 mg poretabletti SPC 2016-09-06

PL

Itsehoito

Katapekt oraaliliuos SPC 2015-09-21

PL

Itsehoito

Kvilla oraaliliuos SPC 2007-01-23

PL

Itsehoito

Medipekt 0.8 mg-ml ja 1.6 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-04-24

PL

Itsehoito

Medipekt 8 mg tabletti SPC 2016-02-09

PL

Itsehoito

Meditus 200 mg poretabletti SPC 2016-05-04.doc

PL

Resepti/itsehoito

Mucomyst 200 mg poretabletti SPC 2017-06-01

PL

Itsehoito

Mucoratio 200 mg poretabletti SPC 2019-03-06

PL

Resepti/itsehoito

Mucovin 0.8 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-10-16

PL

Itsehoito

Pentoxyverine Sanofi (ent Pentoxyverine Pharos) 2,13 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-10-18

PL

Resepti

Pulmozyme 1 mg-ml sumutinliuos SPC 2016-10-07

PL

Itsehoito

Recipect oraaliliuos SPC 2015-12-20

PL

Resepti

Reodyn 50 mg-ml oraaliliuos SPC 2007-11-13

PL

Itsehoito

Resilar 3 mg-ml oraaliliuos SPC 2016-11-23

PL

Resepti/itsehoito

Rivendra 3 mg-ml oraaliliuos SPC 2017-01-16

  1  2  |  Seuraavat 30   >