Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: R03B*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 40
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Aerobec 50 ja 100 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2020-09-29

PL

Resepti

Aerobec Autohaler 50 ja 100 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2020-09-29

PL

Resepti

Alvesco 160 mikrog/annos inhalaatiosumute SPC 2020-04-07

PL

Resepti

Alvesco 80 mikrog/annos inhalaatiosumute SPC 2020-04-07

PL

Resepti

Asmanex Twisthaler 200 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-11-17

PL

Resepti

Asmanex Twisthaler 400 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-11-17

PL

Resepti

Atrovent 0.25 mg/ml sumutinliuos SPC 2020-02-11

PL

Resepti

Atrovent ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2021-04-23.doc Uusi

PL

Resepti

Beclomet Easyhaler 100 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-08-27

PL

Resepti

Beclomet Easyhaler 200 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Beclomet Easyhaler 400 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-08-27

PL

Resepti

Braltus 10 mikrog-vapautunut annos inhalaatiojauhe SPC 2018-12-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bretaris Genuair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Budesonid Easyhaler 100 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-09-02

PL

Resepti

Budesonid Easyhaler 200 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-09-02

PL

Resepti

Budesonid Easyhaler 400 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-09-02

PL

Resepti

Budesonide Stada 0.25, 0.5 mg-ml sumutinsuspensio SPC 2020-04-03

PL

Resepti

Budesonide Teva 0.25 mg-ml sumutinsuspensio SPC 2021-03-17

PL

Resepti

Budesonide Teva 0.5 mg-ml sumutinsuspensio SPC 2021-03-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eklira Genuair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enurev Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Flixotide 0.5 mg-annos ja 2 mg-annos sumutinsuspensio SPC 2020-09-18

PL

Resepti

Flixotide Diskus 100, 250, 500 mikrog-annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2020-09-18

PL

Resepti

Flixotide Evohaler 50, 125, 250 mikrog-annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2020-12-11

PL

Resepti

Flixotide Evohaler 50, 125, 250 mikrog-annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2020-12-11

PL

Resepti

Novopulmon Novolizer 200 mikrog/annos inhalaatiojauhe SPC 2018-02-14

PL

Resepti

Novopulmon Novolizer 400 mikrog/annos inhalaatiojauhe SPC 2017-11-01

PL

Resepti

Pulmicort 0.25, 0.5 mg-ml sumutinsuspensio SPC 2018-08-10

PL

Resepti

Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog 200 mikrog 400 mikrog inhalaatiojauhe SPC 2017-05-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rolufta Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  |  Seuraavat 30   >