Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: R03A*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 78
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Airexar Spiromax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Airomir 0,1 mg-annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2020-09-30

PL

Resepti

Airomir Autohaler 0,1 mg-annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2020-09-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Anoro Ellipta (ent. Anoro) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Anoro Ellipta (ent. Anoro) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atectura Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Atrodual sumutinliuos SPC 2020-01-31

PL

Resepti

Atrovent Comp Eco 20-50 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2021-04-23 Uusi

PL

Resepti

Atrovent Comp sumutinliuos SPC 2020-12-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bemrist Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bevespi Aerosphere - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
BiResp Spiromax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bricanyl Turbuhaler 0,25mg-annos ja 0,5mg-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-06-02.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brimica Genuair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bufomix Easyhaler 160 mikrog-4.5 mikrog - inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2020-05-29

PL

Resepti

Bufomix Easyhaler 320 mikrog-9 mikrog - inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2020-05-29

PL

Resepti

Bufomix Easyhaler 80 mikrog-4.5 mikrog - inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2020-05-29

PL

Resepti

Buventol Easyhaler 100 mikrog-annos, 200 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-06-02

PL

Resepti

Cycloterol 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2021-03-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Duaklir Genuair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
DuoResp Spiromax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Elebrato Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enerzair Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Flutiform 50-5, 125-5, 250-10 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2018-12-06

PL

Resepti

Flutiform K-haler 50-5, 125-5 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2017-11-27

PL

Resepti

Fomeda Easyhaler 12 mikrog/annos inhalaatiojauhe SPC 2018-03-01

PL

Resepti

Foradil 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2020-09-11

PL

Resepti

Formatris Novolizer 6, 12 mcg-annos inhalaatiojauhe SPC 2017-09-26

PL

Resepti

Formaxa 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2020-05-10

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >