Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: R01*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 39
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Acriseu 8 mg-60 mg kapseli, kova SPC 2021-04-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aerinaze - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avamys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bactroban Nasal 2 % nenävoide SPC 2021-08-23

PL

Itsehoito

Beclonasal Aqua 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-05-10

PL

Resepti

Beclonasal Forte Aqua 100 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-05-10

PL

Resepti

Cirrus 5 mg-120 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2021-05-06

PL

Resepti

Duact kapseli, kova SPC 2020-09-17

PL

Resepti

Dymista 125 mikrogrammaa + 50 mikrogrammaa - annos nenäsumute, suspensio SPC 2020-12-04

PL

Resepti

Flixonase 400 mikrog-annos nenätipat, suspensio SPC 2021-10-18 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Flixonase 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-07-21

PL

Resepti/itsehoito

Flurhin 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-02-01

PL

Resepti/itsehoito

Lastin 0.13 mg-annos nenäsumute, liuos SPC 2020-11-26

PL

Itsehoito

Livostin 0.5 mg-ml nenäsumute, suspensio SPC 2021-11-04 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Momesonex 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2020-09-09

PL

Resepti/itsehoito

Mometason Orion 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-05-26

PL

Resepti/itsehoito

Mometasone SanoSwiss 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-11-10 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Mommox 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-02-11

PL

Resepti/itsehoito

Nasacort 55 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2020-10-02

PL

Itsehoito

Nasment 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-05-13

PL

Itsehoito

Naso-Ratiopharm 0.5 mg-ml, 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-02-08

PL

Resepti/itsehoito

Nasofan 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-04-01

PL

Itsehoito

Nasolin 0.5 mg-ml, 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-03-26

PL

Itsehoito

Nasolin 0.5 mg-ml, 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-03-26

PL

Resepti

Nasonex 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-04-27

PL

Itsehoito

Natr. Chlorid. 9 mg-ml nenätipat, liuos SPC 2021-06-07

PL

Resepti/itsehoito

Nenoxin 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2020-04-08.doc

PL

Itsehoito

Otrivin 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-10-20 Uusi

PL

Itsehoito

Otrivin Comp 0.5 mg-ml + 0.6 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-08-27

PL

Itsehoito

Otrivin Menthol säilytysaineeton 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-10-20 Uusi

  1  2  |  Seuraavat 30   >