Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: R*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 339
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aerinaze - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aerius - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aerobec 50 ja 100 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2020-09-29 Uusi

PL

Resepti

Aerobec Autohaler 50 ja 100 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2020-09-29 Uusi

PL

Resepti

Airathon 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Airathon 4 mg purutabletti SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Airathon 4 mg rakeet SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Airathon 5 mg purutabletti SPC 2019-10-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Airexar Spiromax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Airflusal Sprayhaler 25 mikrog_125 mikrog_annos, 25 mikrog_250 mikrog_annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2020-06-16

PL

Resepti

Airomir 0,1 mg-annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2020-09-30 Uusi

PL

Resepti

Airomir Autohaler 0,1 mg-annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2020-09-30 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Alfexodil 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-24

PL

Resepti

Alfexodil 180 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-24

PL

Resepti

Alvesco 160 mikrog/annos inhalaatiosumute SPC 2020-04-07

PL

Resepti

Alvesco 80 mikrog/annos inhalaatiosumute SPC 2020-04-07

PL

Resepti/itsehoito

Alzyr 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-06

PL

Resepti

Ambroxol ratiopharm 3 mg-ml, oraaliliuos SPC 2020-10-19

PL

Resepti

Ambroxol ratiopharm 6 mg-ml, oraaliliuos SPC 2020-10-19

PL

Resepti

Aminocont 225 mg depottabletti SPC 2017-08-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Anoro Ellipta (ent. Anoro) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Anoro Ellipta (ent. Anoro) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Asmanex Twisthaler 200 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-05-08

PL

Resepti

Asmanex Twisthaler 400 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-05-08

PL

Resepti

Astecon 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atectura Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Atrodual sumutinliuos SPC 2020-01-31

PL

Resepti

Atrovent 0.25 mg/ml sumutinliuos SPC 2020-02-11

PL

Resepti

Atrovent Comp Eco 20-50 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2014-07-07

PL

Resepti

Atrovent Comp sumutinliuos kerta-annossäiliössä SPC 2014-10-07

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >