Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: P01*


Valmisteyhteenvedot 1 - 9 kokonaismäärästä 9
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Atovaquone-Proguanil Glenmark 250-100 mg tabletti SPC 2019-06-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eurartesim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Flagyl 400 mg tabletti SPC 2018-01-12

PL

Resepti

Lariam 250 mg tabletti SPC 2018-07-12

PL

Resepti

Malarone 250mg-100mg tabletti SPC 2017-12-08

PL

Resepti

Oxiklorin 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2018-10-16

PL

Resepti

Rumbabor 250 mg-100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2013-06-14

PL

Resepti

Rumbabor 62.5 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2013-06-14

PL

Resepti

Trikozol 400 mg tabletti SPC 2019-03-19