Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N07B*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 52
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Antabus 200 mg poretabletti SPC 2021-04-08

PL

Resepti

Bunalict 2 mg-0.5 mg, 8 mg-2 mg resoribletti SPC 2021-05-26

PL

Resepti

Buprenorphine-Naloxone Mylan 2 mg-0.5 mg, 8 mg-2 mg resoribletti SPC 2020-12-29

PL

Resepti

Burpenorphine-Naloxone G.L. Pharma 2 mg-0.5 mg, 4 mg-1 mg, 8 mg-2 mg resoribletti SPC 2021-04-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Buvidal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Champix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dolmed 5 mg tabletti SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Levomethadone G.L. Pharma 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, tabletti, SPC 2020-02-26.docx

PL

Resepti

Levomethadone G.L. Pharma 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, tabletti, SPC 2020-05-05

PL

Resepti

Levopidon 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 65 mg, 70 mg, 75 mg oraaliliuos, kerta-annospakkaus SPC 2021-02-23

PL

Resepti

Metadon Abcur 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2021-07-02

PL

Resepti

Metadon Abcur 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-07-02

PL

Resepti

Metadon Nordic Drugs 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg, 140 mg, 150 mg, 160 mg, 170 mg, 180 mg, 190 mg, 200 mg oraaliliuos SPC 2020-08-17

PL

Resepti

Methadone G.L. Pharma 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg tabletti SPC 2020-08-12

PL

Resepti

Methadone Martindale Pharma 2 mg-ml SPC 2019-03-14.doc

PL

Resepti

Naldix 50 mg tabletti SPC 2018-01-06

PL

Resepti

Naltrexon Accord 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-13.doc

PL

Resepti

Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-08

PL

Resepti

Naltrexone POA Pharma 50 mg tabletti SPC 2019-03-13

PL

Itsehoito

Nicachet 4 mg jauhe suuonteloon SPC 2017-09-07

PL

Itsehoito

Nicorette 10 mg-16 h, 15 mg-16 h, 25 mg-16 h depotlaastari SPC 2021-09-21 Uusi

PL

Itsehoito

Nicorette Berrymint 1 mg-annos sumute suuonteloon, liuos SPC 2021-09-14

PL

Itsehoito

Nicorette Freshmint 1 mg-annos sumute suuonteloon, liuos SPC 2021-09-14

PL

Itsehoito

Nicorette Fruit, Nicorette Icemint 2 mg, 4 mg imeskelytabletti SPC 2021-05-10

PL

Itsehoito

Nicorette Fruit, Nicorette Icemint 2 mg, 4 mg imeskelytabletti SPC 2021-05-10

PL

Itsehoito

Nicorette inhalaattori 10 mg inhalaatiohöyry, kyllästetty patruuna SPC 2021-09-08

PL

Itsehoito

Nicorette Microtab 2 mg resoribletti SPC 2021-06-03

PL

Itsehoito

Nicorette, Nicorette Freshmint, Nicorette Fruitmint ja Nicorette Mentholmint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2021-07-28

PL

Itsehoito

Nicorette, Nicorette Freshmint, Nicorette Fruitmint ja Nicorette Mentholmint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2021-07-28

PL

Itsehoito

Nicorette, Nicorette Freshmint, Nicorette Fruitmint ja Nicorette Mentholmint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2021-07-28

  1  2  |  Seuraavat 30   >