Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N07*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 86
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Acuver 8 mg pumpun painallus oraaliliuos PL 2010-10-27

PL

Resepti

Antabus 200 mg poretabletti SPC 2019-08-01

PL

Resepti

Arlevert 20 mg-40 mg tabletti SPC 2017-05-12

PL

Resepti

Betahistin Abbott 16 mg tabletti SPC 2019-07-24.doc

PL

Resepti

Betahistin Orifarm Generics 8, 16, 24 mg tabletti SPC 2015-10-14

PL

Resepti

Betahistin ratiopharm 8 mg, 16 mg tabletti SPC 2020-03-16

PL

Resepti

Betahistine Abbott 24 mg suussa hajoava tabletti SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Betahistine Accord 24 mg tabletti SPC 2019-08-27.doc

PL

Resepti

Betahistine Stada 8 mg, 16 mg, 24 mg tabletti SPC 2019-05-29.doc

PL

Resepti

Betaserc 24 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2019-09-05

PL

Resepti

Betaserc 8 mg, 16 mg, 24 mg tabletti SPC 2018-03-15

PL

Resepti

Bunalict 2 mg-0.5 mg, 8 mg-2 mg resoribletti SPC 2020-07-28

PL

Resepti

Buprenorphine-Naloxone Mylan 2 mg-0.5 mg, 8 mg-2 mg resoribletti SPC 2020-08-19

PL

Resepti

Burpenorphine-Naloxone G.L. Pharma 2 mg-0.5 mg, 4 mg-1 mg, 8 mg-2 mg resoribletti SPC 2020-08-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Buvidal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Champix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dolmed 5 mg tabletti SPC 2020-10-27 Uusi

PL

Resepti

Dystardis 25 mg tabletti SPC 2018-02-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fampyra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Firdapse (ent. Zenas) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glycostigmin injektioneste SPC 2020-03-04

PL

Resepti

Levomethadone G.L. Pharma 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, tabletti, SPC 2020-02-26.docx

PL

Resepti

Levomethadone G.L. Pharma 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, tabletti, SPC 2020-05-05

PL

Resepti

Levopidon 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 65 mg, 70 mg, 75 mg oraaliliuos, kerta-annospakkaus SPC 2020-07-27

PL

Resepti

Mestinon 10 mg, 60 mg tabletti SPC 2020-09-22

PL

Resepti

Metadon Abcur 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2020-10-29 Uusi

PL

Resepti

Metadon Abcur 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-10-29 Uusi

PL

Resepti

Metadon Nordic Drugs 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg, 140 mg, 150 mg, 160 mg, 170 mg, 180 mg, 190 mg, 200 mg oraaliliuos SPC 2020-08-17

PL

Resepti

Methadone G.L. Pharma 5, 10, 20, 40, 60 mg tabletti SPC 2020-01-29

PL

Resepti

Methadone Martindale Pharma 2 mg-ml SPC 2019-03-14.doc

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >