Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N06DA*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 30
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Aricept 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-16

PL

Resepti

Aricept Evess 5 mg, 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-01-16

PL

Resepti

Donepezil Accord 5, 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2018-11-22

PL

Resepti

Donepezil Krka 5 mg, 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-08-20

PL

Resepti

Donepezil Navamedic (ent. Donepezil Aspen) 5, 10 mg tabletti SPC 2017-12-07

PL

Resepti

Doneprion 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2019-01-04.doc

PL

Resepti

Emerpand 4.6 mg-24h, 9,5 mg-24h, 13,3 mg-24h depotlaastari SPC 2016-02-29.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exelon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Galantamin Krka 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli kova SPC 2017-08-21

PL

Resepti

Galantamin Mylan 8, 16, 24 mg depotkapseli SPC 2016-03-07

PL

Resepti

Galantamin Orion 8, 16, 24 mg depotkapseli, kova SPC 2018-07-12

PL

Resepti

Galantamin Stada 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli, kova SPC 2020-05-01

PL

Resepti

Galantamine Ratiopharm 8, 16, 24 mg depotkapseli kova SPC 2018-04-25

PL

Resepti

Neperion 5, 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-11-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nimvastid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prometax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Reminyl 4 mg-ml oraaliliuos SPC 2017-03-03

PL

Resepti

Reminyl 8 mg + 16 mg depotkapseli (aloituspakkaus) SPC 2017-03-03

PL

Resepti

Reminyl 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli SPC 2017-03-03

PL

Resepti

Rivastigmin Orion 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg kapseli, kova SPC 2019-07-04

PL

Resepti

Rivastigmin ratiopharm 13.3 mg-24 h depotlaastari SPC 2016-09-06

PL

Resepti

Rivastigmin ratiopharm 4.6 mg-24 h, 9.5 mg-24 h depotlaastari SPC 2016-09-06

PL

Resepti

Rivastigmin Stada 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg kapseli, kova SPC 2019-12-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine 1 A Pharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rivastor 13.3 mg-24 h depotlaastari SPC 2019-08-15

PL

Resepti

Rivastor 4.6 mg-24 tuntia, 9.5 mg-24 tuntia depotlaastari SPC 2020-02-26 Uusi

PL

Resepti

Zauton 5 mg, 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-11-28