Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N06*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 168
  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Adaxor 10, 20 mg ja Adaxor aloituspakkaus 5, 10, 15, 20 mg tabletti SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Agomelatin Sandoz 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-09

PL

Resepti

Agomelatine Anpharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-13

PL

Resepti

Agomelatine Mylan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-12

PL

Resepti

Agomelatine ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Agomelatine Stada 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-13

PL

Resepti

Amitriptylin Abcur 10, 25 ja 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-13

PL

Resepti

Anafranil 10 mg, 25 mg tabletti, päällystetty SPC 2020-06-24

PL

Resepti

Anafranil Retard 75 mg depottabletti SPC 2020-06-24

PL

Resepti

Aricept 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-16

PL

Resepti

Aricept Evess 5 mg, 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-01-16

PL

Resepti

Atomoxetin Orion 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg kapseli, kova SPC 2020-01-31

PL

Resepti

Atomoxetine Accord 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg kapseli, kova SPC 2019-03-27

PL

Resepti

Atomoxetine Stada 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg kapseli, kova SPC 2020-04-30

PL

Resepti

Attentin 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-06-25 Uusi

PL

Resepti

Attentin 5 mg tabletti SPC 2020-06-25 Uusi

PL

Resepti

Aurorix 150 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-26 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Axura - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Azona 50 mg kapseli, kova SPC 2020-08-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brintellix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bupropion Accord 300 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Bupropion Orion 150 mg, 300 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2020-10-05 Uusi

PL

Resepti

Bupropion Sandoz 150 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2019-06-29

PL

Resepti

Cipralex 20 mg-ml tipat, liuos SPC 2020-07-20.doc

PL

Resepti

Cipralex 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-20.doc

PL

Resepti

Citalopram Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-03

PL

Resepti

Citalopram Vitabalans 20, 40 mg tabletti SPC 2019-07-01

PL

Resepti

Citalopram-ratiopharm 10, 20, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-02

PL

Resepti

Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg depottabletti SPC 2020-10-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cymbalta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >