Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N05C*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 44
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Buccolam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Circadin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dexdor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dexmedetomidine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dexmedetomidine Altan 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti SPC 2020-03-30

PL

Resepti

Dexmedetomidine Altan Pharma 4 mikrog-ml infuusioneste SPC 2020-03-11.doc

PL

Resepti

Dexmedetomidine B. Braun 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-09-14

PL

Resepti

Dexmedetomidine Kalceks 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti SPC 2020-07-17

PL

Resepti

Dexmedetomidine Mylan 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti SPC 2020-03-09

PL

Resepti

Dormicum 7.5 mg, 15 mg tabletti SPC 2019-11-12

PL

Resepti

Edluar 5, 10 mg resoribletti SPC 2018-10-11

PL

Resepti

Epistatus 10 mg liuos suuonteloon SPC 2020-10-16 Uusi

PL

Resepti

Halcion 0.25 mg tabletti SPC 2020-08-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hetlioz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Imovane 5 mg, 7.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-16

PL

Resepti

Insomin 5 mg tabletti SPC 2018-05-11

PL

Itsehoito

Lunixen tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-10

PL

Resepti

Mecastrin 2 mg depottabletti SPC 2019-07-23.docx

PL

Resepti

Melatonin Orion 3 mg tabletti SPC 2020-04-24.doc

PL

Resepti

Melatonin Vitabalans 3 mg ja 5 mg tabletti SPC 2020-06-08.doc

PL

Resepti

Midazolam Accord 1 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-11-05

PL

Resepti

Midazolam Accord 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-11-05

PL

Resepti

Midazolam Hameln 1 mg-ml ja 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-07-17.doc

PL

Resepti

Midazolam Orpha 15 mg tabletti SPC 2020-02-12

PL

Resepti

Nitrazepam Accord 5 mg tabletti SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Ozalin 2 mg-ml oraaliliuos, kerta-annospakkaus SPC 2018-10-15 Uusi

PL

Itsehoito

Sedix päällystetyt tabletit valmisteyhteenveto 2020-03-23.doc

PL

Itsehoito

Sedonium tabletti, päällystetty SPC 2020-08-13

PL

Itsehoito

Sefitude tabletti, päällystetty SPC 2018-11-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Slenyto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  |  Seuraavat 30   >