Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N05B*


Valmisteyhteenvedot 1 - 24 kokonaismäärästä 24
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Alprazolam Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg depottabletti SPC 2020-11-03 Uusi

PL

Resepti

Alprox 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg tabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Anksilon 5, 10 mg tabletti SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Atarax 2 mg-ml siirappi SPC 2017-02-21

PL

Resepti

Atarax 25 mg tabletti SPC 2017-02-21

PL

Resepti

Buspiron ratiopharm (ent. Buspiron Actavis) 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-08-27

PL

Resepti

Diapam 2 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-07-24

PL

Resepti

Diapam 2 mg-ml oraalisuspensio SPC 2020-06-30

PL

Resepti

Diapam 5 mg-ml injektioneste SPC 2002-09-13

PL

Resepti

Diazepam Accord 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-03-25

PL

Resepti

Frisium 10 mg tabletti SPC 2020-09-16

PL

Resepti

Hydroxyzine Orifarm 25 mg tabletti, kalvopällysteinen SPC 2020-04-27

PL

Resepti

Lorazepam Macure 4 mg-ml injektioneste SPC 2019-07-02.doc

PL

Resepti

Lorazepam Orifarm 1 mg tabletti SPC 2019-01-11.doc

PL

Resepti

Lorazepam Orion 1mg tabletti SPC 2020-05-18.doc

PL

Resepti

Medipam 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-05-29

PL

Resepti

Opamox 15 mg, 30 mg, 50 mg tabletti SPC 2020-07-08

PL

Resepti

Oxamin 15 mg tabletti SPC 2019-12-27

PL

Resepti

Stesolid 5 mg-annos ja 10 mg-annos peräruiskeliuos SPC 2019-09-18

PL

Resepti

Stesolid 5 mg-annos peräruiskeliuos SPC 2017-12-19

PL

Resepti

Stesolid Novum 5 mg-ml injektioneste, emulsio SPC 2020-08-17

PL

Resepti

Temesta 1 mg tabletti SPC 2020-09-24 Uusi

PL

Resepti

Xanor 0.25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2020-07-01.doc

PL

Resepti

Xanor Depot 0.5, 1, 2 mg depottabletti SPC 2018-12-04