Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N05AH03


Valmisteyhteenvedot 1 - 26 kokonaismäärästä 26
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Olanzapin ABZ-Pharma 2.5mg, 5mg, 7.5mg, 10mg, 15mg, 20mg tabletti SPC 2008-10-17

PL

Resepti

Olanzapin ABZ-Pharma 5mg, 10mg, 15mg, 20mg tabletti, suussa hajoava SPC 2008-10-17

PL

Resepti

Olanzapin Actavis 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-03

PL

Resepti

Olanzapin CT-Arzneimittel 2.5mg,5mg,7.5mg,10mg,15mg,20mg tabletti SPC 2008-10-17

PL

Resepti

Olanzapin CT-Arzneimittel 5mg,7.5mg,10mg,15mg,20mg tabletti,suussa hajoava SPC 2008-10-17

PL

Resepti

Olanzapin Lilly Velotab 10 mg suussa hajoava tabletti SPC 2011-01-17

PL

Resepti

Olanzapin Lilly Velotab 15 mg suussa hajoava tabletti SPC 2011-01-17

PL

Resepti

Olanzapin LIlly Velotab 20 mg suussa hajoava tabletti SPC 2011-01-17

PL

Resepti

Olanzapin Orion 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-07-09

PL

Resepti

Olanzapin Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-09

PL

Resepti

Olanzapin ratiopharm 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-07-08

PL

Resepti

Olanzapin Ratiopharm 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-15

PL

Resepti

Olanzapin Sandoz 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-29

PL

Resepti

Olanzapine Accord 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olanzapine Apotex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olanzapine Glenmark - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olanzapine Glenmark Europe - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olanzapine Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olanzapine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olazax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olazax Disperzi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Solazin 5 mg 10 mg 15 mg 20 mg tabletti suussa hajoava SPC 2011-01-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zalasta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zypadhera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zyprexa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zyprexa Velotab - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi