Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N05*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 180
  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abilify - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abilify Maintena - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adasuve - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alprazolam Krka 0.5, 1, 2 mg depottabletti SPC 2018-03-29

PL

Resepti

Alprox 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg tabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Anksilon 5, 10 mg tabletti SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Aripiprazol Krka 5mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2020-05-05

PL

Resepti

Aripiprazol STADA 1 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-03-30

PL

Resepti

Aripiprazol STADA 10 mg, 15 mg suussa hajoavat tabletti SPC 2020-03-30

PL

Resepti

Aripiprazol STADA 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2020-05-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aripiprazole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aripiprazole Accord Healthcare 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2020-06-29

PL

Resepti

Aripiprazole Aristo 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2020-09-16 Uusi

PL

Resepti

Aripiprazole Avansor 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg tabletti SPC 2020-05-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aripiprazole Mylan Pharma (ent. Aripiprazole Pharmaten) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aripiprazole Orion 5, 10, 15, 30 mg tabletti SPC 2020-03-03

PL

Resepti

Aripiprazole ratiopharm 5mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2020-05-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aripiprazole Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aripiprazole Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Atarax 2 mg-ml siirappi SPC 2017-02-21

PL

Resepti

Atarax 25 mg tabletti SPC 2017-02-21

PL

Resepti

Biquetan 50, 150, 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2019-03-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Buccolam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Buspiron ratiopharm (ent. Buspiron Actavis) 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-08-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Circadin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cisordinol 2 mg, 10 mg, 25 mg tabletti SPC 2020-06-18

PL

Resepti

Cisordinol Depot 200 mg-ml, 500 mg-ml injektioneste SPC 2014-01-15

PL

Resepti

Cisordinol-Acutard 50 mg-ml injektioneste SPC 2020-02-20

PL

Resepti

Clozapine Accord 25,100 ja 200 mg tabletti SPC 2018-11-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dexdor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >