Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N04BC*


Valmisteyhteenvedot 1 - 21 kokonaismäärästä 21
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Apogo PEN 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-02-17

PL

Resepti

Apomorphine Pharmascope 5 mg-ml infuusioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2019-10-31

PL

Resepti

Cabaser 1 mg tabletti SPC 2016-10-31.doc

PL

Resepti

Dacepton 10 mg-ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli SPC 2020-02-07

PL

Resepti

Dacepton 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-02-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Leganto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mirapexin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neupro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oprymea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Parlodel 5 mg, 10 mg kapseli, kova SPC 2016-11-04

PL

Resepti

Pramipexol Stada 0.088 mg, 0.18 mg, 0.7 mg tabletti SPC 2020-07-08.doc

PL

Resepti

Pramipexol Stada 0.26 mg, 0.52 mg, 105 mg, 1.57 mg, 2.10 mg, 2.62 mg, 3.15 mg depottabletti SPC 2020-03-12.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pramipexole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pramipexole Orion 0.26 mg, 0.52 mg, 1.05 mg, 1.57 mg, 2.1 mg, 2.62 mg, 3.15 mg depottabletti SPC 2020-04-24

PL

Resepti

Pramipexole Orion 0.88 mg, 0.18 mg, 0.35 mg, 0.7 mg, 1.1 mg tabletti SPC 2020-04-24.doc Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pramipexole Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Requip Depot 2mg, 4mg, 8mg depottabletit SPC 2019-09-17

PL

Resepti

Ropinirol KRKA 2 mg, 4 mg, 8 mg, depottabletti SPC 2020-06-18.doc

PL

Resepti

Ropinirol Orion 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2020-06-20.doc

PL

Resepti

Ropinostad 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2017-07-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sifrol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi