Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N03*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 109
  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Absenor 100 mg, 300 mg, 500 mg enterotabletti SPC 2020-09-29 Uusi

PL

Resepti

Absenor 200 mg-ml tipat, liuos SPC 2020-09-29 Uusi

PL

Resepti

Absenor 300 mg, 500 mg depottabletti SPC 2020-09-29 Uusi

PL

Resepti

Absenor 60 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-09-29 Uusi

PL

Resepti

Apydan 300 mg tabletti SPC 2020-05-11

PL

Resepti

Apydan 600 mg tabletti SPC 2020-05-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Briviact - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Carbamazepine Essential Pharma 250 mg peräpuikko SPC 2020-07-01

PL

Resepti

Deprakine 200 mg-ml tipat SPC 2020-03-25

PL

Resepti

Deprakine 300, 500 mg depottabletti SPC 2020-03-25

PL

Resepti

Deprakine 300, 500 mg enterotabletti SPC 2020-03-25

PL

Resepti

Deprakine 60 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-03-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Diacomit - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epidyolex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fycompa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Gabapentin Accord 300, 400 mg kapseli SPC 2019-05-03

PL

Resepti

Gabapentin Accord 600 mg tabletti SPC 2019-07-31

PL

Resepti

Gabapentin Accord 800 mg tabletti SPC 2019-07-31

PL

Resepti

Gabapentin Actavis (ent. Gabapentin Teva) 600, 800 mg tabletti SPC 2020-05-11

PL

Resepti

Gabapentin Actavis 300, 400 mg kapseli SPC 2019-09-16

PL

Resepti

Gabapentin Aristo (ent. Gabapentin Amneal) 100, 300, 400 mg kapseli SPC 2019-11-27

PL

Resepti

Gabapentin Orion 300, 400 mg kapseli SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Gabapentin Orion 600, 800 mg tabletti SPC 2019-06-19

PL

Resepti

Gabapentin ratiopharm 300, 400 mg kapseli SPC 2019-04-26

PL

Resepti

Gabapentin Sandoz 300, 400 mg kapseli SPC 2019-03-26

PL

Resepti

Gabapentin Sandoz 600, 800 mg tabletti SPC 2019-10-25

PL

Resepti

Gabrion 300, 400 mg kapseli SPC 2019-04-15

PL

Resepti

Gabrion 600, 800 mg tabletti SPC 2019-04-15

PL

Resepti

Hydantin 100 mg tabletti SPC 2018-12-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inovelon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >