Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N02C*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 35
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aimovig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ajovy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Almogran 12.5 mg tabletti SPC 2019-11-08

PL

Resepti

Almotriptan Orifarm 12.5 mg tabletti SPC 2019-09-09

PL

Resepti

Almotriptan Sandoz 12.5 mg tabletti SPC 2020-06-15.docx

PL

Resepti

Eletriptan Alternova 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2017-11-20

PL

Resepti

Eletriptan Mylan 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-04

PL

Resepti

Eletriptan Orion 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2019-07-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emgality - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Frovaptan, 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-09

PL

Resepti

Frovatriptan Sandoz 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-08-20

PL

Itsehoito

Glitinum kapseli SPC 2018-10-17

PL

Resepti

Imigran 10 mg, 20 mg, nenäsumute SPC 2020-07-22

PL

Resepti

Imigran 12 mg-ml injektioneste SPC 2020-07-22

PL

Resepti

Imigran Radis 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-07-22

PL

Resepti

Imigran Radis 50, 100 mg tabletti SPC 2016-03-16

PL

Resepti

Maxalt 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2018-08-08

PL

Resepti

MAXALT RAPITAB 5 mg, 10 mg tabletti, kylmäkuivattu SPC 2020-01-03.docx

PL

Resepti

Migard 2.5 mg tabletti SPC 2017-03-21

PL

Resepti

Naramig 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-17.doc

PL

Resepti

Naratriptan Orifarm 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-01-23.docx

PL

Resepti/itsehoito

Oriptan 50 mg,100 mg tabletti SPC 2020-08-19.doc

PL

Resepti

Orstanorm 2.5 mg tabletti SPC 2011-12-16

PL

Resepti

Relert 40 mg tabletti SPC 2018-02-15

PL

Resepti

Rizastad 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2014-05-14.doc

PL

Resepti

Rizatriptan Stada 10 mg tabletti SPC 2019-10-17.doc

PL

Resepti

Sumatriptan Accord 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-08-05

PL

Resepti

Sumatriptan Sandoz 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-08-21

PL

Resepti/itsehoito

Sumatriptan Teva 50 mg, 100 mg, tabletti SPC 2020-08-13

PL

Resepti

Zolmistad 2.5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2019-11-13

  1  2  |  Seuraavat 30   >