Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N02B*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 59
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

ASA-ratiopharm 50 mg enterotabletti SPC 2020-05-08

PL

Itsehoito

Aspirin 500 mg tabletti SPC 2015-09-25

PL

Itsehoito

Aspirin Zipp 500 mg rakeet SPC 2015-09-25

PL

Itsehoito

Coldrex tabletti SPC 2018-04-09

PL

Itsehoito

Disperin 500 mg tabletti SPC 2020-01-27

PL

Itsehoito

Finrexin jauhe SPC 2020-05-04

PL

Resepti

Finrexin Neo jauhe SPC 2020-05-04

PL

Resepti/itsehoito

Pamol 1000 mg tabletti SPC 2019-05-13

PL

Itsehoito

Pamol 24 mg-ml oraalisuspensio SPC 2019-05-13

PL

Resepti/itsehoito

Pamol 500 mg tabletti SPC 2019-05-31

PL

Resepti/itsehoito

Pamol F 125 mg dispergoituva tabletti SPC 2019-05-03

PL

Itsehoito

Pamol F 250 mg dispergoituva tabletti SPC 2019-05-03

PL

Resepti/itsehoito

Pamol F 500 mg suussa hajoava tabletti SPC 2019-05-03

PL

Itsehoito

Pamolhot-C 750 mg-300 mg porejauhe SPC 2020-06-17.docx

PL

Itsehoito

Panadol 24 mg-ml oraalisuspensio SPC 2020-10-26

PL

Resepti/itsehoito

Panadol 500 mg tabletti OTC PL 2020-04-16.doc

PL

Resepti/itsehoito

Panadol 500 mg tabletti SPC 2020-04-16.doc

PL

Itsehoito

Panadol 60 mg, 125 mg, 250 mg peräpuikko SPC 2020-04-16.doc

PL

Itsehoito

Panadol coffein 500 mg-65 mg SPC 2020-04-16.doc

PL

Itsehoito

Panadol Coffein 500 mg-65 mg tabletti SPC 2017-10-09

PL

Itsehoito

Panadol comp poretabletti SPC 2020-04-16.doc

PL

Itsehoito

Panadol comp tabletti SPC 2020-04-16.doc

PL

Resepti

Panadol extend-665 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2020-04-16.docx

PL

Resepti/itsehoito

Panadol forte 1000 mg tabletti SPC 2020-07-08

PL

Itsehoito

Panadol hot 500 mg-annos, jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-04-16.docx

PL

Itsehoito

Panadol pore 500 mg poretabletti SPC 2020-04-16.doc

PL

Resepti/itsehoito

Panadol zapp 500 mg tabletti SPC 2020-04-16.doc

PL

Itsehoito

Para-Caps 500 mg kapseli SPC 2019-07-05

PL

Itsehoito

Para-Hot 500 mg jauhe oraaliliuosta varten SPC 2019-07-05

PL

Resepti/itsehoito

Para-Tabs 1 g tabletti SPC 2020-07-06.doc

  1  2  |  Seuraavat 30   >