Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N02AA*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 53
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Ardinex 200 mg-30 mg tabletti, SPC 2019-10-22

PL

Resepti

Ardinex 400 mg-30 mg tabletti SPC 2019-10-22

PL

Resepti

Armoneve 2.5 mg-1.25 mg, 15 mg-7.5 mg, 30 mg-15 mg depottabletti SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Armoneve 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Burana Comp 200 mg-30 mg, 400 mg-60 mg tabletti SPC 2019-11-29

PL

Resepti

Depolan 10, 30, 60, 100, 200 mg depottabletti SPC 2019-04-02

PL

Resepti

Dolcontin 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg depottabletti SPC 2018-12-11

PL

Resepti

Dolcontin 20 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg depotrakeet oraalisuspensiota varten SPC 2018-12-11

PL

Resepti

Dolcontin Unotard 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg,150 mg, 200 mg depotkapseli SPC 2018-12-11

PL

Resepti

Edipren 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2020-01-21.doc Uusi

PL

Resepti

Hydofon 50 mg-ml-injektio-infuusioneste SPC 2019-11-19.doc Uusi

PL

Resepti

Hydromorphone Kalceks 2 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml, 50 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2018-12-17.doc

PL

Resepti

Morphin 2 mg-ml injektioneste SPC 2014-12-01

PL

Resepti

Morphin 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2014-12-01

PL

Resepti

Morphine Orion 20 mg-ml injektioneste SPC 2018-12-07

PL

Resepti

Morphine Unimedic 1 mg-ml injektioneste SPC 2019-07-18

PL

Resepti

Oramorph 2 mg-ml oraaliliuos kerta-annosampullissa SPC 2020-03-09 Uusi

PL

Resepti

Oramorph 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-03-09 Uusi

PL

Resepti

Oramorph 20 mg-ml oraaliliuos kerta-annosampullissa SPC 2020-03-09 Uusi

PL

Resepti

Oramorph 20 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-03-09 Uusi

PL

Resepti

Oramorph 6 mg-ml oraaliliuos kerta-annos ampullissa SPC 2020-03-09 Uusi

PL

Resepti

Oxanest 10 mg-ml injektioneste SPC 2019-03-18

PL

Resepti

Oxycodone Actavis 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg depottabletti SPC 2019-10-04

PL

Resepti

Oxycodone Kalceks 10 mg-ml, 50 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2019-03-15

PL

Resepti

Oxycodone Orion 10 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2019-03-13

PL

Resepti

Oxycodone Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg depottabletti SPC 2019-12-10

PL

Resepti

Oxycodone ratiopharm 10 mg depottabletti SPC 2019-08-05

PL

Resepti

Oxycodone ratiopharm 20, 40, 80 mg depottabletti SPC 2019-05-21

PL

Resepti

Oxycodone ratiopharm 5 mg depottabletti SPC 2019-05-22

PL

Resepti

Oxycodone Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg kapseli SPC 2019-05-03

  1  2  |  Seuraavat 30   >